عادل فردوسی‌پور
بازگشت عادل فردوسی‌پوربا برنامه ٩٠

بازگشت عادل فردوسی‌پور با برنامه ٩٠؛ به گفته پیمان جبلی ، مدیر جدید صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، عادل فردوسی پور ، مجری محبوب و مردمی، با سری جدید “برنامه ۹۰” به تلویزیون باز می گردد.

بازگشت عادل فردوسی‌پور با برنامه ٩٠

به گفته پیمان جبلی، عادل فردوسی پور ، مجری محبوب و مردمی، با سری جدید “برنامه ۹۰” به تلویزیون باز می گردد.

آبان سال ٩٧، برنامه ٩٠ برای دو هفته متوالی با دخالت مستقیم علی فروغی ، مدیر شبکه سه ، متوقف شد و از ادامه کار عادل فردوسی پور در برنامه منع شد.

دلیل برکناری عادل فردوسی پور چیست؟

پیمان جبلی، در سفر به خوزستان و در پاسخ به درخواست نماینده هواداران تیم‌های فوتبال استان گفت منعی برای بازگشت عادل فردوسی پور وجود ندارد

دو سال پس از برکناری عادل فردوسی پور ، علی فروغی “خروج از مدار” را دلیل اخراج این مجری عنوان کرد.

ویدئوی صحبت‌های پیمان جبلی ، رئیس جدید صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست نماینده تیم های فوتبال در استان خوزستان. رئیس جدید صدا و سیما گفت که هیچ مانعی برای بازگشت عادل فردوسی پور به برنامه ۹۰ وجود ندارد.

فردوسی‌پور برنامه ۹۰ را حدود ۲۰ سال اجرا می کرد ، اما در سال ۹۷ توسط علی فروغی ، رئیس شبکه سه اخراج شد.