دوران پهلوی
دوران پهلوی

انتقاد شدیداللحن محمد عباسی از دوران پهلوی: محمدرضا پهلوی جز مسائل جنسی و فسادانگیز به چیز دیگری نمی‌اندیشید!

انتقاد شدیداللحن محمد عباسی از دوران پهلوی: محمدرضا پهلوی جز مسائل جنسی و فسادانگیز به چیز دیگری نمی‌اندیشید!

معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی شامگاه دوشنبه ششم تیرماه از دوران پهلوی در ایران به شدت انتقاد کرد و از نگاه مثبت «برخی» از شهروندان آن دوره «تعجب» خود را ابراز کرد.

به گزارش خبرگزاري ايسنا، محمد عباسي در این سخنان، محمدرضا پهلوی، آخرین شاه ایران را فردی خواند که به گفته او «جز مسائل جنسی و فسادانگیز به چیز دیگری نمی‌اندیشید».

محمد عباسی برای ادعای خود شواهدی ارائه نکرد.

معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی همچنین گفت که به گفته وی «جای تعجب است که امروز برخی فکر می کنند در دوران پهلوی همه چیز گل و بلبل بوده است».

محمد عباسی: چیزی جز فساد، ابتذال، مزدور کثافت‌کاری خبر دیگری نبوده است

او مدعی شد که تمام دوران پهلوی در ایران «چیزی جز فساد، ابتذال، مزدور کثافت‌کاری خبر دیگری نبوده است».

این اظهارات پس از سردادن شعارهای طولانی مدت حمایت از خاندان پهلوی در اعتراضات اصناف و گروه های مختلف در ایران و در حمایت از خانواده پهلوی سر داده می‌شود و برخی معترضان از اینکه انقلاب کردند، ابراز ندامت می‌کنند.