مسيح مهاجر
اقدامات رئیسی نمایشی و مانند احمدی‌نژاد است!

مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی: اقدامات دولت رئيسى از جمله عکس گرفتن با کارکنان غسالخانه بهشت ‌زهرا “تشریفاتی و تئاتری” است

اقدامات رئیسی نمایشی و مانند احمدی‌نژاد است!

مسيح مهاجرى:اقدامات رئیسی نمایشی و مانند احمدی‌نژاد است؛ مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی: اقدامات دولت رئيسى از جمله عکس گرفتن با کارکنان غسالخانه بهشت ‌زهرا “تشریفاتی و تئاتری” است

این اقدامات موثر نخواهد بود مگر اینکه روی سفره مردم تأثیر بگذارد ، در غیر این صورت ، این دولت شبیه دولت احمدی نژاد می شود که از آن نهادینه سازی اختلاس و دروغ آغاز شد.

مسیح مهاجری: کلمه باید را از ادبیات خود و وزرایتان حذف کنید

مسیح مهاجری نوشت:

اقدامات تشریفاتی و نمایشی مانند حضور در حرم امام خمینی، عکس گرفتن با کارکنان غسالخانه بهشت ​​زهرا ، رفتن به وزارتخانه در نیمه شب و برگزاری جلسه دولت در روز پنجشنبه ،این اقدامات موثر نخواهد بود مگر اینکه روی سفره مردم تأثیر بگذارد

 قیمت ها را کاهش می دهند و میزان مرگ و میر کرونا را به صفر می رسانند. سعی کنید دولت خود را دولتی “انجام شد” کنید ، نه دولت “باید انجام شود”.

تا به امروز ، حاکمان علاقه زیادی به واژه “باید” در ادبیات خود نشان داده اند و عموماً از اصحاب فعل مضارع بودند. شما باید سعی کنید کلمه “باید” را از ادبیات خود و وزیران خود حذف کنید و هر وقت کاری را انجام دادید خبرش را به مردم بدهید. “