افشای قاچاق هزار زن و دختر ایرانی به اربیل
افشای قاچاق هزار زن و دختر ایرانی به اربیل

افشای قاچاق هزار زن و دختر ایرانی به اربیل؛ زهرا منصوری همدانی،توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام «قاچاق زنان و دختران ایرانی» به اربیل در عراق دستگیر شد.

افشای قاچاق هزار زن و دختر ایرانی به اربیل

 این باند توسط دو نفر به نام های علیرضا فرجادی کیا و کتی اداره می شد که با همکاری زهرا منصوری همدانی صدها دختر ایرانی را به اربیل منتقل کردند.

این سازمان روز دوشنبه ۲۷ تیر، خانم منصوری معروف به «سارا» را به عنوان «سرکرده بزرگترین باند دختران ایرانی قاچاق شده در اربیل عراق» معرفی کرد.

این بیانیه او را به «ترویج همجنس‌بازی، قمار، کلاهبرداری، و قبح‌زدایی از روابط جنسی نامشروع و انتشار آن در فضای مجازی» متهم می‌کند.

بیش از هزار زن و دختر ایرانی از طریق این باند در اربیل عراق فروخته شدند!

سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد که «پس از تعقیب و مراقبت چند ماهه» از طریق این زن به یکی از «بزرگترین باندهای قاچاق» رسیده است و افزود: «بیش از هزار» زن و دختر ایرانی از طریق این باند در اربیل عراق فروخته شدند.

این در حالی است که این سازمان نوشته است که این باند توسط دو «همکار» زهرا منصوری، «علی رضا فرجادی کیا» و «کتی» اداره می‌کردند.