افشای سند بسيار محرمانه/ تلاش مجتبی خامنه‌ای برای جانشینی پدرش!
افشای سند بسيار محرمانه/ تلاش مجتبی خامنه‌ای برای جانشینی پدرش!

تلاش مجتبی خامنه‌ای برای جانشینی پدرش؛ مجتبی خامنه‌ای هنوز هم پروژه جانشینی پدرش را دنبال می کند و با دخالت در عزل و نصب ها در بالاترین سطح، پس از کنار گذاشتن طائب، ظاهرا با عبور از ابراهیم رئیسی نیز آغاز کرده است.

افشای سند بسيار محرمانه/ تلاش مجتبی خامنه‌ای برای جانشینی پدرش!

یک سند که از گفتگوی بعضی از فرماندهان سپاه در جلسه محرمانه با رهبر جمهوری اسلامی فاش شده است نشان می دهد که مجتبی خامنه‌ای هنوز هم پروژه جانشینی پدرش را دنبال می کند و با دخالت در عزل و نصب ها در بالاترین سطح، پس از کنار گذاشتن طائب، ظاهراً با عبور از ابراهیم رئیسی نیز آغاز کرده است.

به گفته این سند افشا شده، یدالله بوعلی، فرمانده سپاه فجر استان فارس، برای اولین بار از مجتبی خامنه‌ای نام برده و معترض شده است که ترتیبات جدید در “نیروهای نظامی خاص” با نظر شخص “مجتبی خامنه‌ای و نیروهای تحت امرش” ساختار تامین امنیت کشور را مخدوش می کند.

تغییر این نیروها طبق نظر برخی افراد می تواند “فاجعه بار” باشد

او هشدار داده که تغییر این نیروها طبق نظر برخی افراد می تواند “فاجعه بار” باشد، اما در عین حال به یادآوری کرده است که تمام نظرات مجتبی خامنه‌ ای بد نبوده و تنها جابه جایی “افراد استخوان دار” می تواند ضربه بزند.

عوض شهابی فر، یکی دیگر از فرماندهان نیروی قدس سپاه، همچنین در این جلسه محرمانه، مدعی شد که مجتبى خامنه‌ ای از “علمای برتر در علوم نظامی” است و گفته است که قاسم سلیمانی و اسماعیل قاآنی، فرماندهان کنونی نیروی قدس، از “اشراف” مجتبا خامنه ای به مسائل خارجی و خطرات خارجی برای نظام، تعجب کرده اند.