افشای اسناد قوه قضاییه هک شده توسط عدالت علی
افشای اسناد قوه قضاییه هک شده توسط عدالت علی" درباره "دختر آبی"

افشای اسناد قوه قضاییه هک شده توسط عدالت علی” درباره “دختر آبی”؛ گروه هکری با نام “عدالت علی” اسنادی را از سامانه قوه قضاییه منتشر کرده است که نشان می‌دهد سحر خدایاری، به اتهام “جريحه‌دار کردن عفت عمومی از طريق داشتن پوشش مردانه برای ورود به ورزشگاه آزادی” محاکمه شده است.

افشای اسناد قوه قضاییه هک شده توسط عدالت علی” درباره “دختر آبی”

گروه هکری با نام “عدالت علی” اسنادی را از سامانه قوه قضاییه منتشر کرده است که نشان می‌دهد سحر خدایاری، که با نام “دختر آبی” شناخته می‌شود و هوادار باشگاه استقلال بود، به اتهام “جريحه‌دار کردن عفت عمومی از طريق داشتن پوشش مردانه برای ورود به ورزشگاه آزادی” محاکمه شده است.

در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۸، یک قرار منع تعقیب برای این پرونده صادر شده است؛ این اتفاق ۴ ماه پس از مرگ خودخواسته “دختر آبی” رخ داده است.

سحر خدایاری، به اعتراض به محکومیت خود به زندان، به اقدام خودسوزی در تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی پرداخت و در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ جان خود را از دست داد. درگذشت او باعث تأثیر گسترده‌ای در سطح جهانی و در میان هواداران فوتبال شد.

سحر خدایاری

گروه هکری عدالت علی اسنادی را منتشر کرده که نشان می‌دهد سحر خدایاری یک بار در اسفند ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته است. او در این پرونده متهم به “جريحه دار کردن عفت عمومی، اهانت به رهبر، ضرب و جرح عمد و توهين به مأمورين در حين انجام وظيفه” شده بود.