افشاگری مجلس: نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌ها نیز دریافت غیرقانونی خودرو خارج از نوبت
افشاگری مجلس: نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌ها نیز دریافت غیرقانونی خودرو خارج از نوبت

افشاگری مجلس: نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌ها نیز دریافت غیرقانونی خودرو خارج از نوبت؛ هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای درباره نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده است که علاوه بر تعدادی از نمایندگان مجلس، مدیران نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌ها، و احتمالاً خانواده‌ی مدیران دولتی نیز خارج از نوبت و ضوابط قانونی، خودرو دریافت کرده‌اند.

افشاگری مجلس: نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌ها نیز دریافت غیرقانونی خودرو خارج از نوبت

هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای درباره نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده است که علاوه بر تعدادی از نمایندگان مجلس، مدیران نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌ها، و احتمالاً خانواده‌ی مدیران دولتی نیز خارج از نوبت و ضوابط قانونی، خودرو دریافت کرده‌اند.

احسان ارکانی، نماینده مجلس و دبیر هیأت تحقیق و تفحص درباره نهاد ریاست جمهوری، در روز شنبه ۱۶ اردیبهشت به خبرگزاری ایلنا اعلام کرده است که این هیأت اطلاعاتی درباره یک قرارداد نامشروع بین یکی از شرکت‌های خودروسازی و وزارتخانه‌های دولتی و نهاد ریاست جمهوری دریافت کرده است و “این مسئله همچنان ادامه دارد.”

مجلس درباره نام شرکت خودروسازی صراحت نکرده است

نماینده مجلس درباره نام شرکت خودروسازی صراحت نکرده است، اما اشاره کرده است که این شرکت محصولات شاسی بلند نیز تولید می‌کند.

علاوه بر این، او اظهار کرده است: “یک بسته فروش ویژه برای افراد معرفی شده از وزارتخانه‌های مختلف توسط این خودروساز اختصاص یافته که اسامی این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در اختیار ما قرار گرفته است.”

به گفته آقای ارکانی، شرکت خودروسازی مذکور قراردادهایی را با بخش‌های دولتی، از جمله وزارت آموزش و پرورش، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تامین اجتماعی، وزارت ارتباطات، وزارت نیرو، وزارت ورزش و جوانان و نهاد ریاست جمهوری امضا کرده است.