افشاگری‌ها جدید درباره اقامت فرزندان کبری خزعلی در خارج از کشور
افشاگری‌ها جدید درباره اقامت فرزندان کبری خزعلی در خارج از کشور

افشاگری‌ها جدید درباره اقامت فرزندان کبری خزعلی در خارج از کشور؛ پس از رسانه ای شدن خبر پسر انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان، احسان نوحی‌بزنجانی، فرزند کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در آمریکا زندگی می‌کند، در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

افشاگری‌ها جدید درباره اقامت فرزندان کبری خزعلی در خارج از کشور

پس از رسانه ای شدن خبر پسر انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان، احسان نوحی‌بزنجانی، فرزند کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در آمریکا زندگی می‌کند، در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

مهدی خزعلی، فعال سیاسی و برادر انسیه خزعلی در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی گفت: این خبر درست است، نه تنها پسر کبری خانم، بلکه خواهرزاده دیگرم یعنی دخترش نیز سال‌هاست که در آمریکا زندگی می‌کند.

مهاجرت پسر معاون رئیسی

وی افزود: فرزند خانم انسيه خانم که شرکتی در کانادا دارد که در زمینه وی‌پی‌ان فعالیت می کند، می دانید که ثبت شرکت در کانادا بیش از صد میلیارد ریال هزینه دارد!

این فعال سیاسی گفت: مشکل من این نیست که چرا آنها یا هر شهروند دیگری به خارج از کشور مهاجرت کرده و زندگی می کنند و این حق همه است، بلکه با رانت رفتند و به این موفقیت ها دست یافتند!