افشاى نامه محرمانه و هشدارآمیز شمخانی به رئیسی!
افشاى نامه محرمانه و هشدارآمیز شمخانی به رئیسی!

افشاى نامه محرمانه و هشدارآمیز شمخانی به رئیسی؛ به گزارش ایران اینترنشنال،رژیم ایران در تامین کالاهای اساسی با بحران مواجه است و علی شمخانی در نامه ای کاملا محرمانه خطاب به ابراهیم رئیسی هشدار داد که کمبود نهاده های دامی مایه نگرانی است و در در همین حال، وضعیت ذخایر و عرضه کنجاله سویا “به شدت بحرانی” است.

افشاى نامه محرمانه و هشدارآمیز شمخانی به رئیسی!

شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه ای که در ۱۶ بهمن ماه به رئیسی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی ارسال کرد، نوشت: آنچه مورد توجه نهادهای دامی شامل سه کالای ذرت، جو و غلات کنجاله سویا، که در نتیجه بر تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، شیر و محصولات لبنی تاثیر می گذارد.

وی ادامه داد: در بین این سه کالا، وضعیت موجودی و عرضه پودر سویا بسیار بحرانی است و با وجود اینکه برای عرضه هر کیلو در سامانه بازار ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت تعیین شده است، اما میانگین قیمت عرضه در بازار به ۲۵ هزار تومان رسیده است و پیش بینی می شود طی چند هفته آینده از مرز ۳۰ هزار تومان نیز عبور کند و فشار زیادی به تولیدکنندگان محصولات پروتئینی کشور وارد کند.

این نامه فاش کرد که بخش خصوصی ایران “برای ماه های آینده قراردادی با فروشندگان خارجی منعقد نکرده است.”

افزایش قیمت ارز نیمایی از۲۴هزار تومان به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان

شمخانی نوشت: دو مشکل بخش خصوصی افزایش قیمت ارز نیمایی از۲۴هزار تومان به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان و تغییر نکردن قیمت ریالی تعیین شده برای فروش این سه کالا است که به آنها آسیب می رساند.

این پیام همزمان با انتشار گزارش هایی مبنی بر افزایش قیمت گوشت و مرغ در ایران منتشر شد و مسئولان اتحادیه هشدار دادند که تقاضا برای خرید این محصولات پروتئینی به دلیل گرانی آن کاهش چشمگیری داشته است.