اعترضات مردمی
افشاى سند خیلی محرمانه؛ تمرینات آماده‌سازی نیروی انتظامی قزوین برای سرکوب اعترضات مردمی

افشاى سند خیلی محرمانه؛ سند خیلی محرمانه فاش شده، نامه ای با عنوان «سناریوی کنترل اغتشاشات» (سرکوب اعتراضات مردمی) خطاب به نیروهای یگان ویژه، راهور، پاوا، یگان های امداد، معاونت‌های عملیات، اجتماعی وو بهداری نیروی انتظامی قزوین ارسال شد.

افشاى سند خیلی محرمانه؛ تمرینات آماده‌سازی نیروی انتظامی قزوین برای سرکوب اعترضات مردمی

 نامه ای با عنوان «سناریوی کنترل اغتشاشات» (سرکوب اعتراضات مردمی) خطاب به نیروهای یگان ویژه، راهور، پاوا، یگان های امداد، معاونت‌های عملیات، اجتماعی وو بهداری نیروی انتظامی قزوین ارسال شد.

در این نامه یک سناریو و روش های آماده سازی و مقابله نیروهای انتظامی برای سرکوب تظاهرکنندگان را ارائه می کند.

این سناریو بر اساس مقابله با تجمع تعداد ۳۰ کارگری درمقابل استانداری در اعتراض به عدم دریافت ۶ ماه حقوق و مزایا و افزایش تعداد تجمع کنندگان به ۳۰۰ نفر طراحی شده است!

قدیانی: خامنه‌ای مسئول اصلی فاجعه است!

ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، در واکنش به سرکوب اعتراضات اخیر مردم اصفهان، اظهارات رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی این ماجرا دانست.
و نوشت: «مدیریتی که در این کشور اعمال می شود، مدیریت تخریب، و ویرانگری است، مدیریت غارت و تاراج است.

آقای قدیانی که چندین بار دستگیر و زندانی شده است، در سال های اخیر در نامه ها و بیانیه های بسیاری خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است. وى در بیانیه قبلی خود که مرداد ماه امسال صادر کرد، علی خامنه‌ای را متهم کرد كه «تکرونا را تبدیل به آلت قتاله‌ای علیه مردم ایران کرد» و «مقصر اصلی» بحران است.