افزایش قیمت

علی فاطمی،‌ نایب‌رییس انجمن داروسازان، اظهار داشت که داروهای داخلی کمیاب و نایاب شده‌اند و ​از افزایش قیمت دارو و گرانی آن نگران هشدار داد.

نایب‌رییس انجمن داروسازان تاكيد کرده بود که این انجمن داروسازان و کارشناسان بارها به وزارت بهداشت و دولت نسبت به کمبود و اختلال در زنجیره تامین دارو هشدار داده اند.

وی اظهار داشت که داروهایی ساخته شدند ده‌ ها سال در ایران است، کمیاب و نایاب شدند و اینکه ایران در ۲۰ سال اخیر سابقه نداشت که تا این حد کمبود داروهای داخلی داشته باشد.

فاطمی همچنین خاطرنشان کرد كه برخی ​از افزایش قیمت دارو و گرانی آن نگران هستند و به همین دلیل همچنان موافق تخصیص ارز دولتی برای دارو هستند.

وی همچنین تاکید کرد كه دولت باید سیاست‌های خود را در زمینه دارو، تجهیزات پزشکی و مواد بهداشتی مشخص کند، زیرا این موضوع ارتباط مستقیمی با زندگی مردم دارد.

شایان ذکر است که موضوع حذف ارز دارو بارها مطرح شده و وزارت بهداشت به صراحت با آن مخالفت کرده است.

اما با وجود این مخالفت وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با آزادسازی ارز دارویی، ارز ۴۲۰۰ تومانی از برخی عناصر و مواد مورد نیاز صنعت دارویی کشور قطع شد که باعث عرضه این اقلام با ارز آزاد و در نتیجه شوک قیمتی در این دسته از داروها شد.