افزایش جراحی‌های زیبایی و اپیلاسیون کودکان در ایران
افزایش جراحی‌های زیبایی و اپیلاسیون کودکان در ایران

افزایش جراحی‌های زیبایی و اپیلاسیون کودکان در ایران؛ در یک گزارش جدید، روزنامه “اعتماد” به نقض حقوق کودکان در ایران از دیدگاه جدیدی پرداخته است. این گزارش تأیید می‌کند که دختران زیر ۱۸ سال به صورت فزاینده‌ای به مراکز زیبایی مراجعه می‌کنند تا اپیلاسیون انجام دهند.

افزایش جراحی‌های زیبایی و اپیلاسیون کودکان در ایران

طبق این گزارش، دختران زیر ۱۸ سال همراه با خانواده خود به این مراکز مراجعه می‌کنند و در صورتی که پزشک مجوز صادر کند و کودک توانایی تحمل درد این فرایند را داشته باشد، اقدام به دنبال کردن الگوی تعریف شده از زیبایی و مدروز می‌کنند.

در بخش دیگری از این گزارش نیز آمده است که جراحی‌های زیبایی مانند جراحی بینی نیز در بین کودکان افزایش یافته و سن آنها به زیر ۱۵ سال رسیده است.

تعدادی از کودکان در ایران در واقع “کودکان بزرگسال” هستند

گزارش حاکی است که تعدادی از کودکان در ایران در واقع “کودکان بزرگسال” هستند و زندگی آنها به دلیل نقض علنی حقوقشان، هیچ شباهتی به زندگی کودکان عادی ندارد.

در روزهای اخیر، خبر بستن قرارداد برای “آرات حسینی”، یک کودک که به دلیل تمرینات ورزشی و استفاده از داروهای بدنسازی که از سوی پدرش برای او تحمیل شده بود، به شدت در رسانه‌ها داغ شده است.

این گزارش به حوادثی که به لغو یکجانبه قرارداد توسط پدر آرات منجر شده است، توجه می‌کند و بیان می‌کند که “در بسیاری از موارد، حقوق کودکی‌اش زیر پا گذاشته شده و سلامت و بهداشت او به خطر افتاده است.”