رشد اعتیاد در ایران

علی هاشمی، دبیر اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، گفت که نرخ رشد اعتیاد در ایران سه برابر نرخ رشد جمعیت شد.

هاشمی گفت: «بر اساس نرخ رشد جمعیت در سه دهه گذشته، حداقل نرخ رشد معتادان ۳ برابر نرخ رشد جمعیت بوده است».

وی افزود که آخرین آمار از نرخ رشد اعتیاد در سال ۱۳۹۴ بوده و ۵,۵ درصد بوده است و نشان داد که در شش سال گذشته، هیچ آمار جدیدی منتشر نشده است.

دبیر سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر توضیح داد: آمار سال ۹۴ براساس افراد خوداظهاری در سنین ۱۵ تا ۶۵ سال است.

به نوبه خود، ناصر اصلانی، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر، شهریور پارسال گفت که ۲,۸ میلیون معتاد رسمی در کشور وجود دارد.

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد که ایران حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار معتاد ناشناس دارد.

شایان ذکر است که طبق آمار مؤسسه کادراس، نهاد تحقیقاتی و مطالعاتی در تهران در تیر ۱۹۹۳، رشد سالانه اعتیاد در ایران حدود ۸ درصد تخمین زده شد.

آمار این موسسه نشان می دهد که انتظار می رود زنان در سالهای آینده بیشتر به مواد مخدر اعتیاد پیدا کنند.

از سوی دیگر، سازمان پزشکی قانونی ایران اظهار داشت که مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد و داروهای مخدر و محرک در سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱,۸ درصد افزایش یافته است.