اعتصاب غذای
اعتصاب غذای ۲۴ ساعته زنان جهان در حمایت از نازنین زاغری

 اعتصاب غذای ۲۴ ساعته زنان جهان در حمایت از نازنین زاغری؛ سازمان فیلیا در یک کمپین جدید از زنان سراسر جهان خواسته است تا برای آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران، دست به اعتصاب غذای ۲۴ ساعته بزنند.

اعتصاب غذای زنان جهان در حمایت از نازنین زاغری

سازمان فیلیا در یک کمپین جدید از زنان سراسر جهان خواسته است تا برای آزادی نازنین زاغری رتکلیف، دست به اعتصاب غذای ۲۴ ساعته بزنند.

هدف از این کمپین برای دست زدن به یک روزه یا اعتصاب غذای ۲۴ ساعته، تحت فشار قرار دادن دولت بریتانیا برای آزادی نازنین زاغری-رتکلیف از زندان است.

ریچارد رتکلیف ۲۱ روز مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا اعتصاب غذا کرد

سازمان‌دهندگان اين کمپین می‌گویند که ابتکار خود در روزه‌ گرفتن را از اعتصاب ه غذای ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، الهام گرفته شده است تا دولت بریتانیا را وادار به پرداخت بدهی‌های خود به ایران کند و راه را برای آزادی خانم زاغری هموار کند. ریچارد رتکلیف ۲۱ روز مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا اعتصاب غذا کرد.

این کمپین که توسط بنیاد داوطلبانه فیلیا که برای آزادی زنان کار می‌کند اداره می‌شود، اعلام کرد به تدریج تصاویر همه شرکت‌کنندگان در این روزه ۲۴ ساعته در وب‌سایت خود منتشر خواهد کرد.

در همین حال، کمپین ۲۴ ساعته روزه از فعالیت مارگارت اوون، وکیل حقوق بشر ۸۹ ساله‌ای الهام گرفته شده که در حمایت از ریچارد رتکلیف دست به اعتصاب غذا زده بود.