زرتشت احمدی‌راغب
اعتصاب غذای زرتشت احمدی‌راغب در قرنطینه زندان اوین

زرتشت احمدی‌راغب، فعال مدنی که صبح روز دوشنبه سوم اسفندماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود، پس از انتقال به بند قرنطینه زندان اوین، اعلام اعتصاب غذا کرده است.

اعتصاب غذاى زرتشت احمدی‌راغب در قرنطینه زندان اوین

اعتصاب غذای زرتشت احمدی‌راغب در قرنطینه زندان اوین؛ زرتشت احمدی‌راغب، پس از انتقال وى به بند قرنطینه زندان اوین، اعلام اعتصاب غذا کرده است.

گزارش ها حاکی از آن است که در ساعات اولیه بامداد، پنج نفر از نیروهای امنیتی به منزل این فعال مدنی یورش برده، آنجا را تفتیش کرده و تلفن‌های همراه همه اعضای خانواده را ضبط کرده و با خود برده‌اند.

زرتشت احمدی‌راغب به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز از کار اخراج شده

بر اساس یادداشت منتشر شده توسط یاشار تبریزی، فعال مدنی، آقای احمدی راغب در تماس تلفنی کوتاهی با خانواده علت بازداشت خود را پرونده قبلی در رابطه با بیانیه استعفای خامنه‌ای موسوم به ۱۴ تن عنوان کرده است.

این فعال مدنی پیش از این نیز چندین بار دستگیر، محکوم و زندانی شده است. وی پس از ۱۷ سال کار آتش نشانی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز از کار اخراج شده و علیرغم اینکه سال‌های اخیر از دشواری‌های اقتصادی در رنج بوده است، کماکان به فعالیت‌های آزادی‌خواهانه خود ادامه داده است.