اعتصاب سراسری
اعتصاب سراسری بازاریان و کسبه در ایران

اعتصاب سراسری بازاریان و کسبه در ایران؛ فیلم ها و گزارش های منتشر شده نشان می دهد گروهی از بازاریان کازرون در استان فارس با بستن مغازه‌های خود دست به اعتصاب غذا زدند.

اعتصاب سراسری بازاریان و کسبه در ایران

گروهی از بازاریان کازرون در استان فارس با بستن مغازه‌های خود دست به اعتصاب غذا زدند.

بر اساس فیلم های منتشر شده، بازاریان کازرون علاوه بر تعطیلی مغازه های خود در محدوده بازار این شهر تجمع کردند. اعتصاب بازار کازرون یک روز پس از اعتصاب بازاریان اراک و تجمع کسبه سه راه امین حضور تهران رخ می دهد.

 التماس پلیس کازرون به بازاریان برای باز کردن مغازه ها

از صبح امروز دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱، کسبه و بازار کازرون به اعتصاب پیوستند. به رغم تهدید مسوولان حکومتی، بازاریان کازرون بطور متحد اعتصاب کردند.

تصاویر منتشر شده از کازرون حاکی از آن است که نیروهای امنیتی برای جلوگیری از اعتصاب در بازار شهر، بازاریان را به بازگشت به کار دعوت می کنند.

یکی از دلایل این اعتصاب افزایش مالیات است، اما این اعتصابات در هفته های اخیر در پی اعتراضات مردمی در ایران رخ داد و در مجموع با شعارهای ضد دولتی همراه بود.

تا روز یکشنبه در شبکه های اجتماعی فراخوان هایی از بازاریان شهرهای مختلف برای پیوستن به این اعتصاب وجود داشت.