اعتصابات کارگری

۱۰۵ هزار کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی ایران در چهارمین هفته اعتصابات کارگری بیانیه جدیدی صادر کردند.

با آغاز هفته چهارم اعتصاب هزاران کارگر، کارگران ایرانی یک کمپین الکترونیکی را برای خواستار حذف پیمانکاران و شرکتهای واسطه ای آغاز کردند.

اعتصابات کارگری از ۲۹ خرداد آغاز شد و بر اساس گزارش ها، کارگران بیش از ۱۰۰ شرکت در ۱۲ استان تاکنون در اعتراض به وضعیت زندگی اعتراض کرده و خواستار تحقق خواسته های خود شده اند.

در بیانیه کارگران آمده است که نیروهای شاغل در شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت خواستار آن هستند که با تبدیل وضعیت قرارداد آنها، شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو برای دستگاه‌های دولتی حذف شود.

  • حذف شرکت‌های پیمانکاری

کارگران پیمانکاری و رسمی در وزارت نفت نیز در مقایسه با سایر کارگران به تبعیض و اختلاف در دریافت دستمزدها و مزایا در مقایسه با دیگر کارکنان معترض بودند.

مطالبات کارگران پیمانی و کارگران پروژه را شامل می شود:

 حذف شرکت‌ های پیمانکاری، افزایش مدت مرخصی، بهبود اصول ایمنی کار، افزایش دستمزدها، به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌ یابی و تجمع، رعایت استانداردهای بهداشتی در محیط‌ های کار، بازگشت به کار کارگران اخراجی و بهبود خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی.

بنابراین، کارگران ایرانی یک کمپین الکترونیکی در شبکه های اجتماعی راه اندازی کردند و مطالبه های خود را منتشر کردند.