معترضان
معترضان کرمانشاه «سفره خالی» را به طور نمادین تشییع کردند؛ در چندمین روز پیاپی از تجمع اعتراضی بازنشستگان تعدادی از معترضان بار دیگر در شهرهای مختلف ایران به خیابان ها آمدند.

معترضان کرمانشاه «سفره خالی» را به طور نمادین تشییع کردند؛ در چندمین روز پیاپی از تجمع اعتراضی بازنشستگان تعدادی از معترضان بار دیگر در شهرهای مختلف ایران به خیابان ها آمدند.

 معترضان کرمانشاه «سفره خالی» را به طور نمادین تشییع کردند

ویدئوهایی از تجمع بازنشستگان در شهرهای اهواز، رشت، کرمانشاه، شوشتر، اراک، ساری، دورود و شوش در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

در ویدئویی که از کرمانشاه منتشر شد، بازنشستگان این شهر سفری خالی را به دست گرفتند و به صورت نمادین آن را تشییع کردند.

جنازه‌ی سفره توسط بازنشستگان کرمانشاه تشییع شد.

اعترضات بازنشستگان

اهواز که در روزهای اخیر هر روز شاهد اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی بوده است، روز یکشنبه نیز تجمع گسترده ای برگزار کرد که در آن بازنشستگان شعار “مدیریت بی لیاقت، استعفا، استعفا” سر دادند.

در اراک بازنشستگان و مستمری بگیران با سردادن شعارهای رزمندگان دیروز گرسنگان، امروز به وضعیت اقتصادی اعتراض کردند.

بازنشستگان در طول یک سال گذشته اعتراضات مکرری را به دلیل حقوق بازنشستگی پایین خود برگزار کردند، اما جرقه اعتراضات اخیر که تا امروز ادامه دارد، از ۱۵ خرداد که تعطیلی رسمی در ایران است شروع شد.

دولت ابراهیم رئیسی در این روز اعلام کرد که حقوق بازنشستگان بدون حداقل دستمزد را تنها ده درصد افزایش می دهد.