زنان
اعتراض به تصویب عضویت ایران در نهاد زنان سازمان ملل

اعتراض به تصویب عضویت ایران در نهاد زنان سازمان ملل، سازمان دید‌بان سازمان ملل متحد ایران را به دلیل انتخاب ایران به عنوان عضو شورای مربوط به برابری جنسیتی و توانمندسازی حقوق زنان مورد انتقاد قرار داده است.

اعتراض به تصویب عضویت ایران در نهاد زنان سازمان ملل

سازمان دید‌بان سازمان ملل متحد ایران را به دلیل انتخاب ایران به عنوان عضو شورای مربوط به برابری جنسیتی و توانمندسازی حقوق زنان مورد انتقاد قرار داده است.

این سازمان از لیندا توماس گرینفیلد ، سفیر ایالات متحده در اتحادیه اروپا خواست تا انتخابات ایران را به عنوان یکی از 45 عضو کمیسیون نهاد زنان سازمان ملل برای یک دوره چهار ساله محکوم کند.

https://twitter.com/AlinejadMasih/status/1385030512486531072?s=20

هدف این نهاد که یک نهاد بین دولتی است ، ارتقا برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است.

هیلل نویر:انتخاب جمهوری اسلامی “براى محافظت از حقوق زنان ، مثل این است که یک آتش‌‌افروز را به ریاست آتش‌نشانی شهر منصوب کنید

رای گیری دیروز خشم شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و انتخاب خشم فعالان حقوق بشر را برانگیخته در ایران و واکنش هیلل نویر مدیر اجرایی سازمان دید‌بان سازمان ملل نیز به این موضوع واکنش نشان داد.

وى گفت انتخاب جمهوری اسلامی “براى محافظت از حقوق زنان ، مثل این است که یک آتش‌‌افروز را به ریاست آتش‌نشانی شهر منصوب کنید.

آقای نوآیر انتخابات ایران را به عنوان عضوی از سازمان حقوق زنان سازمان ملل متحد “عجیب و از نظر اخلاقی غیرقابل قبول” توصیف کرد و چهارشنبه ، روز رای‌گیری بود را “روز سیاه” برای حقوق زنان و حقوق بشر توصیف کرد.

هیلل نوير ، مدیر اجرایی دید‌بان ، می گوید ایران در حالی به این سازمان پیوسته است که زنان ایرانی تحت “آزار و اذیت سیستماتیک” قرار می گیرند و دبیرکل سازمان ملل متحد “تبعیض مداوم علیه زنان و دختران” را گزارش داده است.