اعتراضات سراسری کارگران

ده ها اتحادیه، سندیکا، کنفدراسیون و فدراسیون کارگری از چندین کشور در سراسر جهان حمایت خود را از اعتراضات سراسری کارگران ایران اعلام کرده اند.

این تشکل‌ها که عضو “شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه” هستند، در بیانیه خود از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، ‌گاز و پتروشیمی در بیش از ۶۵ شرکت در ایران حمایت کردند.

شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه شامل چند کشور مثل برزیل، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، بورکینافاسو، اندونزی، الجزایر، هائیتی، سنگال، پاکستان، ترکیه و السالوادور است.

◊    قانون حق اعتصاب و حق تشکل

کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق بیانیه ای صادر کرد و گفت: «ما از تلاش کارگران برای حقوق خود در هر کجا حمایت می‌کنیم».

بیانیه اتحادیه عمومی کارگران همچنین حاکی از آن است که اتحادیه حمایت خود را از مطالبه  افزایش دستمزد و دیگر خواست‌های کارگران ایران که چند روز پیش اعتصاب کرده اند، اعلام کرده است.

در این بیانیه اخراج ۷۵۰ کارگر اعتصابی نیز محکوم شد و این کار را نقض کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار و مقاوله‌نامه ۸۷ “حق اعتصاب” سال ۱۹۴۷ و مقاوله‌نامه ۹۸ “حق تشکل” سال ۱۹۴۸ دانست.

به نوبه خود، ۲۳۰ فعال ملی، جمهوری‌خواه، ملی‌مذهبی، صنفی، چپ ، مدنی، صنفی و حقوق بشر در داخل و خارج از کشور با صدور بیانیه ای همبستگی خود را با اعتراضات سراسری کارگران ایرانی و حمایت از خواسته های خود اعلام کردند.