اعتراضات شبانه مردم در شهرهای مختلف ايران
اعتراضات شبانه مردم در شهرهای مختلف ايران

اعتراضات شبانه مردم در شهرهای مختلف ايران؛ همزمان با ادامه اعتراضات گسترده جهانی به اعدام سه نفر از جوانان معترض در زندان دستگرد اصفهان، دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ایران نیز در روز شنبه ۳۰ اردیبهشت تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

اعتراضات شبانه مردم در شهرهای مختلف ايران

معترضان شامگاه شنبه ۳۰ اردیبهشت در منطقه ستارخان تهران با سردادن شعارهایی همچون «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک» دست به تجمع زدند.

معترضان شامگاه شنبه ۳۰ اردیبهشت در منطقه ستارخان تهران با شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور» به خیابان آمدند.

 

شهروندان تهرانی شامگاه شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه در تهرانسر با شعارهایی از جمله «زن زندگی آزادی» به خیابان آمدند.

https://twitter.com/IranIntl/status/1659995667547267073?s=20

تجمع‌های دانشجویی در دانشگاه‌های ایران

گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که دانشجویان برخی از دانشگاه‌های ایران در اعتراض به افزایش اعدام‌ها و تشدید سرکوب حکومتی در فضاهای آموزشی، به تحصن و تجمع پرداختند.

در این تجمعات که از جمله در دانشگاه‌های بهشتی، تهران، الزهرا، زنجان و تربیت مدرس برگزار شدند، برخی از دانشجویان لباس‌های سیاه به تن داشتند و در اعتراض به افزایش اعدام‌ها و تشدید فشارها شعارهایی سر دادند.

دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس با داشتن تابلوهایی که مخالفت و اعتراض به اعدام‌ها را بیان می‌کردند، به تحصن پرداختند. این تابلوها شامل عبارت‌هایی نظیر “کشتار را متوقف کنید، بگذارید نفس بکشیم” بودند.