اعتراضات شبانه در مهاباد و بوکان با برافروختن آتش
اعتراضات شبانه در مهاباد و بوکان با برافروختن آتش

شهرهای مهاباد و بوکان در استان آذربایجان غربی و شهر آمل در استان مازندران شامگاه یکشنبه شاهد تظاهرات خیابانی و ضد حکومتی جمعی از شهروندان بود.

اعتراضات شبانه در مهاباد و بوکان با برافروختن آتش

همزمان جمعی از مردم در مناطق نارمک در شرق و پونک و شاهین در غرب تهران و همچنین در مهرشهر کرج شروع به سر دادن شعارهای عليه رژیم ایران کردند.

در شهر مهاباد یکی از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی، جمعی از مردم به ویژه زنان و دختران معترض شامگاه یکشنبه ۴ دی ماه با برافروختن آتش و بستن برخی از خیابان ها و سر دادن شعارهای اعتراضى از جمله “زن، زندگی، آزادی» و «فقر، فساد گرونی، میریم تا سرنگونی” پرداختند.

شهر بوکان که با وجود استقرار گسترده نیروهای امنیتی در روز یکشنبه شاهد کشته شدن تعدادی از تظاهرکنندگان بود، شامگاه یکشنبه شاهد تظاهرات خیابانی بود.

شامگاه یک‌شنبه ۴ دی ماه، تظاهرکنندگان در چند نقطه از شهر بوکان با روشن کردن اتش و بستن بخشی از خیابان‌ها، شعارهایی علیه رژیم ایران سردادند.

شعارهای شبانه معترضان

در تهران مناطق شاهین جنوبی و جنت‌آباد شامگاه یک‌شنبه شاهد شعارهای شبانه تظاهرکنندگان بود. از جمله شعارهایی که معترضان از داخل خانه‌ها و متجمع‌های مسکونی خود در جنوب شاهین سر دادند، “مرگ بر خامنه ای خونخوار”، “مرگ بر خامنه‌ای خونخوار”، “مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی”، “می‌جنگیم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم” بود.