اعتراضات
اعتراضات سراسری؛ موج اعتراضات مردم در سراسر ايران

اعتراضات سراسری؛ طی اين روزهاى ، ایران پس از بحران آب در اصفهان و وخیم شدن اوضاع اجتماعی واقتصادى، شاهد امواج مستمر اعتراضات مردمی علیه اين شرايط است.

اعتراضات سراسری – تظاهرات اعتراضی معلمان و فرهنگیان سنندج

امروز پنجشنبه ۱۱ آذرماه جمعی از معلمان و فرهنگیان سنندج مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان تجمع کردند.

 

معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجرای طرح رتبه بندی ۸۰ درصدی هیأت علمی، اجرای همسان‌سازی برابر برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر خواسته های آنان هستند.

این تجمع بر اساس دعوتنامه ای است که قبلاً از معلمان سراسر کشور اعلام شده بود.

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در یزد

امروز پنجشنبه ۱۱ آذرماه جمعی از معلمان و فرهنگیان در یزد مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان تجمع کردند.

اصفهان – تظاهرات اعتراضی معلمان و فرهنگیان در اصفهان

امروز پنجشنبه ۱۱ آذرماه جمعی از معلمان و فرهنگیان در اصفهان مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان تجمع کردند.

رشت – تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان رشت

امروز پنجشنبه ۱۱ آذرماه جمعی از معلمان و فرهنگیان شهرستان رشت مقابل اداره کل آموزش و پرورش فرمانداری تجمع کردند.

ممسنی- تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در نورآباد ممسنی

امروز پنجشنبه ۱۱ آذرماه جمعی از معلمان و فرهنگیان نورآباد ممسنی مقابل اداره آموزش و پرورش این شهرستان تجمع کردند.

قزوین – تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان قزوین

امروز پنجشنبه ۱۱ آذرماه جمعی از معلمان و فرهنگیان قزوینی مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان تجمع کردند.

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان اردبیل

امروز پنجشنبه ۱۱ آذرماه جمعی از معلمان و فرهنگیان اردبیل مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان دست به تجمع زده‌اند.

تجمع اعتراضی کارگران اعتصابی مجتمع مس سونگون ورزقان

امروز پنجشنبه ۱۱ آذرماه، کارگران اعتصابی شرکت‌های پیمانکاری شاغل در مجتمع مس سونگون ورزقان از ساعت ۱۴ تا ساعت ۱۵ در محوطه معدن تجمع كردند