مجلس
اظهارات جنجالی یک نماینده درباره ازدواج دختران مجرد با شیعیان علاقه مند به ايران!

اظهارات جنجالی یک نماینده مجلس؛ وى توصیه کرده دختران مجرد با سن بالا «با توجه به کمبود پسر مجرد در کشور با مسلمانان و شیعیان علاقه‌مند به ایران ازدواج کنند.»

اظهارات جنجالی یک نماینده درباره ازدواج دختران مجرد با شیعیان علاقه مند به ايران!

امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس، ضمن هشدار نسبت به پیری جامعه گفت: دختران مجرد با توجه به کمبود پسر مجرد در کشور با مسلمانان و شیعیان علاقه‌مند به ایران ازدواج کنند

تعدادی از نمایندگان به سخنان بانکی‌پور، رئیس کمیسیون طرح حمایت خانواده در مورد “ازدواج بین المللی” دختران مجرد اعتراض کردند و مجلس برای دقایقی متشنج بود.

وی به دختران مجردى با سن بالا توصیه کرد: «با مسلمانان و شیعیان علاقه مند به ایران ازدواج کنند زیرا پسر مجردی در کشور وجود ندارد».

دلیل این اظهارات چیست؟

امیرحسین بانکی‌پور نماینده اصفهان در مجلس، گفت: ازدواج بین المللی و لغو سن ازدواج دو راهکارهای فوری برای مقابله با «ابر بحران پیری» است.

وی خاطرنشان کرد: گروهی از دختران مجرد که با مسلمانان و شیعیان ازدواج می کنند، به دلیل اینکه پسر مجردی در کشور وجود ندارد، به ایران علاقه مند هستند. به این ترتیب نه تنها توسعه فرهنگی صورت گرفت و روابط بین المللی تقویت شد، بلکه این نسبیت هم ریخته در کشور نیز بر طرف می‌شود.