اطلاعات متناقض

روزنامه های ایران سرمقاله مشترکی را در انتقاد از اطلاعات متناقض در مورد روند واکسیناسیون کرونا در کشور منتشر کردند.

دیروز، دوشنبه ۲۷ اردیبهشت، ۸ روزنامه اصلاح‌ طلب و نزدیک به دولت سرمقاله مشترکی را در انتقاد از روند واکسیناسیون عمومی علیه ویروس کرونا در کشور منتشر و خواستار تسریع در این زمینه شدند.

روزنامه های همشهری، اعتماد، سازندگی، هفت‌صبح، اطلاعات، دنیای اقتصاد، شرق، و جمهوری ‌اسلامی شرایط ناشی از ویروس کرونا در ایران را به بحرانی توصیف کردند، و هشدار داد که چشم انداز خوش بینانه ای برای آینده وجود ندارد.

  •  نداشتن مبادا اراده و تصمیم واحدی

این روزنامه ها در مقاله مشترک خود به “اخبار و اطلاعات متناقض ” درباره واردات واکسن کرونا اشاره کردند و تأکید کردند که این نشانه بر تشتت نظام تصمیم‌گیری کشور است.

همچنین تصریح کرد که تعلل نهادهای اجرایی ممکن است به دلیل فقدان اراده و تصمیم واحد در این زمینه  وجود نداشته ‌باشد.

شایان ذکر است که طبق اعلامیه سازمان غذا و داروی ایران تا روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار  دوز واکسن ویروس به کشور وارد شده است که فقط برای دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کافی است.

در حالی که تعداد کل واکسنهایی که در ایران تزریق شد حدود دو میلیون و ۲۷۰ هزار دوز برای گروههای دارای اولویت تزریق شد.