اسناد گروه هکری عدالت علی: محاکمه و تحت تعقیب بودن یحیی گل‌محمدی به دلیل حمایت از مردم در جریان خیزش انقلابی
اسناد گروه هکری عدالت علی: محاکمه و تحت تعقیب بودن یحیی گل‌محمدی به دلیل حمایت از مردم در جریان خیزش انقلابی

اسناد گروه هکری عدالت علی که روز گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد که یک پرونده قضایی برای یحیی گل‌محمدی به اتهام تبلیغ علیه نظام ایران به وجود آمده است.

اسناد گروه هکری عدالت علی: محاکمه و تحت تعقیب بودن یحیی گل‌محمدی به دلیل حمایت از مردم در جریان خیزش انقلابی

اسناد گروه هکرى عدالت علی: محاکمه و تحت تعقیب بودن یحیی گل‌محمدی به دلیل حمایت از مردم در جریان خیزش انقلابی

این پرونده با موضوع موقعیت سابق سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خیزش انقلابی پس از حادثه‌ی مرگ مهساژینا امینی مرتبط است.

به گفته اسناد منتشر شده توسط “عدالت علی”، در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱، یک پرونده قضایی برای یحیی گل‌محمدی در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ (شهیدمقدس “امنیت”) تهران تشکیل شده است.

این پرونده محرمانه بوده و در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۱ مختومه و به بایگانی رفته است.

حمله هکری به قوه قضاییه: گروه «عدالت علی» به دستیابی به ۳ میلیون پرونده دست یافته

گروه هکرى «عدالت على» اعلام کرد که قوه قضاییه ایران را هک کرده و به اطلاعات ۳ میلیون پرونده قضایی و تعدادی اسناد محرمانه دست پیدا کرده است.

گروه هکرى به نام “عدالت على” اعلام کرده است که به سامانه‌های قوه قضاییه ایران نفوذ کرده و به اطلاعات ۳ میلیون پرونده قضایی و تعدادی اسناد محرمانه دسترسی یافته است.