استفاده از کولر گازی

اخبار در مورد ممنوعیت استفاده از کولر گازی ر ایران در شبکه های اجتماعی منتشر شد و کاربران سایت به دلیل این اخبار عصبانی شدند.

اما وزارت انرژی ایران بیانیه ای صادر کرد که توسط رامین پوریا، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران، ارائه شد.

پوریا توضیح داد که آنچه ممنوع است استفاده از کولر گازی در تمام ادارات و مدیریتهای دولتی در تهران است.

وی افزود: «دستورالعمل هایی برای کاهش مصرف برق و انرژی الکتریکی به نصف آنچه قبلاً مجاز بود، به دستگاه های اجرایی صادر شده است برای جلوگیری از افزایش بارها که ایران از آن رنج می برد».

♦    ایران بیشترین منابع گاز طبیعی در جهان را دارد

مدیر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق، گفت که طبق گزارش وزارت نیرو، تمام دستگاه های اجرایی مجاز به مصرف برق تا ۵۰% درصد برق هستند.

وی توضیح داد که این تصمیم برای جلوگیری از افزایش بارهای الکتریکی در پایتخت در ساعات اوج مصرف، استفاده از کولر گازی در این مناطق نیز ممنوع است.

پوریا کاهش شدید منابع آب و ظرفیت تولید نیروگاه های برق آبی و شرایط خاص ناشی از شیوع کرونا و نیاز به تأمین برق بیمارستان را از جمله دلایل کمبود برق دانست.

شایان ذکر است که ادعای عدم توانایی تأمین گاز کافی به نیروگاه های برق این کشور در حالی مطرح می شود که ایران بیشترین منابع گاز طبیعی جهان را بعد از روسیه دارد.