استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه تهران به دلیل حمایت از دانشجویان معترض اخراج شد
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه تهران به دلیل حمایت از دانشجویان معترض اخراج شد

مدیران دانشگاه علامه تهران، به دلیل حمایت از دانشجویان معترض، استاد مهدی خویی را با ارسال نامه “قطع همکاری” اخراج کردند.

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه تهران به دلیل حمایت از دانشجویان معترض اخراج شد

بعد از ادامه تعلیق و اخراج استادان به دلیل حمایت از دانشجویان معترض، مدیران دانشگاه علامه تهران تصمیم به اخراج مهدی خویی، استاد جامعه‌شناسی این دانشگاه، گرفته و این تصمیم را با ارسال یک نامه به عنوان “قطع همکاری” به وی اطلاع دادند.

در روز چهارشنبه، بیست و ششم مرداد ماه، این استاد دانشگاه اطلاعیه‌ای کوتاه را از طریق پستی در اینستاگرام منتشر کرد که در آن به اخبار اخراج خود پس از هفت سال تدریس در دانشگاه علامه تهران اشاره کرد.

مهدی خویی: به کسی باج ندادم و فقط به مردم و دانشجویان متعهدم

مهدی خویی، استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه علامه تهران، در پیامی به این شرح نوشت: “من مهدی خویی، معلم جامعه‌شناسی در‌ دانشگاه علامه که به کسی باجی نداد و خدا می‌داند که خود را تنها و فقط به مردم و دانشجو متعهد می‌دید، بعد از ۷ سال تدریس نامه‌ قطع همکاری (اخراج) گرفته‌ام.».”

مهدی خویی به این متن اضافه کرد: “در حال حاضر، از خانه‌ام یعنی دانشگاه در حال رانده شدن هستم و به صداقت اعلام می‌کنم که در مواجهه با این ظلم، نمی‌دانم به کجا باید شکایت کنم.”

گروهی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه تهران، با انتشار یک بیانیه، اعتراض خود را نسبت به اخراج این استاد اعلام کردند.

در این بیانیه، دانشجویان به “دانشگاه و به ویژه دانشکده علوم اجتماعی” را به عنوان “قلبی که تپش مقاومت و مبارزه در برابر ستم و ظلم دارد” تشبیه کردند. آنها افزودند که به همین دلیل، “تیر صد شعبه‌ی سرکوب و ستم نیز همواره به این قلب رنجور اما پرتپش تیری زده است.”