نماینده زاهدان
ادامه درگیری لفظی وزیر بهداشت و نماینده زاهدان: "نمکی انتظار دارد که مردم به او جایزه دهند"

فداحسین مالکی، نماینده زاهدان، با اشاره به مشاجره لفظی خود با سعید نمکی، گفت: “امروز بالاترین آمار فوتی کشور در سیستان و بلوچستان است … آقای نمکی انتظار دارد که مردم به او جایزه دهند در حالی که او باید شهامت عذرخواهی از مردم را داشته باشد.”

نمکی انتظار دارد که مردم به او جایزه دهند

نمکی انتظار دارد که مردم به او جایزه دهند؛ یک هفته پس از مشاجره لفظی بین نماینده زاهدان فداحسین مالکی و وزیر بهداشت سعید نمکی ، این نماینده گفت که نمکی “انتظار دارد مردم به او جایزه دهند در حالی باید شهامت داشته و از مردم عذرخواهی کند.”

روز دوشنبه ، مالکی عصر دوشنبه ، ۲۱ تیر ، در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در سیستان و بلوچستان بار دیگر از موضع‌گیری اخیر خود در برابر وزیر بهداشت در مورد امکانات درمانی این استان دفاع کرد.

در جلسه ای با حضور وزیر بهداشت و مالکی که اصرار داشت نمکی عذرخواهی کند ، وزیر بهداشت فریاد زد: “گ.. خورده اگر کسی به مردم شما توهین کرده است..”

مالکی: “به جای این کار باید عذرخواهی کنی از مردم… شما عددی نیستی.”

مالکی پاسخ داد: “به جای این کار باید عذرخواهی کنی از مردم… شما عددی نیستی.”

این نماینده روز دوشنبه با انتقاد ازهیات رئیسه مجلس گفت: “پس از فراز و فرودهای ایجاد شده در پرونده زاهدان ، رئیس جمهور با تمام قدرت از وزیر خود دفاع كرد ، اما مجلس سكوت كرد.”

وی با تکرار آمارهای وزارت بهداشت در مورد شیوع کرونا ، “امروز بالاترین آمار فوتی کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.”

وی افزود: در حال حاضر از هر 100 نفر 10 نفر فوت می‌شوند که این آمار رسمی است و من به این آمار نیز معترضم چرا که پراکندگی استان سیستان و بلوچستان بسیار است.

 

.