اعتراضات
ادامه اعتراضات در خوزستان؛ و هشدار نسبت به تکرار حوادث ۹۶و ۹۸

 هشدار نسبت به تکرار حوادث ۹۶و ۹۸؛ روزنامه همدلی در شماره روز ۲۷تیر خود نوشت: «در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان نسبت به تکرار حوادث ۹۶ و ۹۸ هشدار داده شد.

هشدار نسبت به تکرار حوادث ۹۶و ۹۸

 هشدار نسبت به تکرار حوادث ۹۶و ۹۸؛ در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان نسبت به تکرار حوادث ۹۶ و ۹۸ هشدار داده شد

حسن شاهوارپور سرکرده سپاه ولی عصر خوزستان در جلسه مدیریت بحران خوزستان درباره نسبت به شکل‌گیری زمینه بحران در این استان هشدار داد.

شاهوارپور گفت: مشکل امروز ما در استان خوزستان مربوط به مردمی است که منتظر هستند کشت کنند و نان شب‌شان به کشاورزی که سودی ندارد، وابسته است

وی افزود: “با توجه به شرایط فعلی کم‌آبی در استان خوزستان ، زمینه بحران اجتماعی در حال شکل گیری است و بحران اجتماعی نیز عامل بحران امنیتى است.”

به گزارش خبرگزاريایسنا ، وي ادامه داد: “اگر اين وضعیت مدیریت نشود و درست حرکت نکنیم ، عواقب آن مانند بحران هاي سال هاي ۹۶ و ۹۸ خواهد بود.”

حمایت مردم استان‌های مختلف از قیام خوزستان

مردم استانها با انجام شعار نویسی و تاکید بر اینکه “خوزستان تنها نیست” از قیام مردم جنوب کشور حمایت کردند.

گزارش ها حاکی از آن است که شامگاه شنبه ۲۶ تیرماه اعتراضات به بی‌آبی در تعدادی از شهرهای خوزستان برای سومین روز متوالی ادامه داشت.