احمدی نژاد
احمدی نژاد: طوفان در راه است

هشدار احمدی نژاد: طوفان در راه است، محمود احمدی نژاد در بیانیه ای گفت: “امروز هر انسانی به یک رسانه تبدیل شده است.” 5 سال صبر کنید تا ببینید این قدرت چه می‌کند.

امروز هر انسانی به یک رسانه تبدیل شده است


محمود احمدی نژاد در بیانیه ای گفت: “امروز هر انسانی به یک رسانه تبدیل شده است

یک قدرت بزرگى در حال افزایش است. این کشور هیچ دولت ، سازمان و رئیس جمهوری ندارد ، اما همه مردم در آن حضور دارند. این آغاز یک انقلاب بزرگ جهانی است.

خواهید دید که ملت ایران به زودی به افق بالاتر می رود. البته این اتفاق برای همه کشورها خواهد افتاد.

احمدی نژاد: طوفان در راه است

اما در رابطه با ایران. بگذارید برای شما بگویم ، ایران کشوری بسیار بزرگ و ملتی با 7000 سال تاریخ پشت سر خود دارد.

او بسیاری از حوادث ، مشکلات و مشکلات را پشت سر گذاشته و بر همه آنها غلبه کرده است و هنوز هم وجود دارد.

مطمئن باشید که ملت ایران به زودی بر این شرایط غلبه خواهد کرد زیرا این کشور سرزمین استعداد ، ثروت مادی ، فرهنگ و تمدن است.

جویبارها حرکت خواهند کرد و رودخانه ای عظیم به زودی تشکیل می شود.
من دارم می‌بینم که این نظم کارش تمام شده است.

امیدوارم او به جای مقاومت در برابر ملت ها ، آنها را همراهی کند وگرنه ممکن است خسارتی وارد شود.

من نمی خواهم از کلمه “طوفان” استفاده کنم. اما طوفان در راه است. امیدوارم ملتها آسیب نبینند. آرزو می کنم قدرت ها به ملت‌ها بپیوندند.