احمدی‌نژاد
احمدی‌نژاد خطاب به سران جمهورى اسلامى: از ایران بروید تا ۸۵ میلیون نفر راحت شوند!

احمدی‌نژاد خطاب به سران جمهورى اسلامى: مملکت ارث پدری شماهاست!؟ مملکت مال ۸۵ میلیون نفر است، از ایران بروید تا ۸۵ میلیون نفر راحت شوند!

محمود احمدی نژاد: به چه حقی خود را صاحب مملکت می دانی!؟

احمدی‌نژاد خطاب به سران جمهورى اسلامى: از ایران بروید تا ۸۵ میلیون نفر راحت شوند

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی اخیراً در سخنانی گفت: خودبرتربینی کار را به جایی می‌رساند که یک عده قلیلی باورشان می‌شود که مالک مملکت هستند.

وی افزود:طرف می گوید هر که این را قبول ندارد از ایران برود! البته ما هم می شنویم و می خندیم، اما این موضوع بسیار خطرناکی است. به چه حقی خود را صاحب مملکت می دانی!؟ یه چیز مسخره و غلطی به ذهنت رسیده، بعد میگویی هر کس این حرف را قبول ندارد، از ایران برود؟

احمدی‌نژاد خطاب به سران جمهورى اسلامى: از ایران بروید تا ۸۵ میلیون نفر راحت شوند!

وی تاکید کرد: مملکت ارث پدری شماهاست!؟ مملکت مال ۸۵ میلیون نفر است. چگونه افرادی را تربیت کردیم که با گستاخی می‌گویند اگر حرف من را قبول ندارید از ایران بروید!؟ خوب چند نفر از ایران آمدید تا به ۸۵ میلیون نفر راحت شوند. سرجمع شما و خانواده‌هایتان دو سه هزار نفر بیشتر که نیستید. دست از سر ملت بردارید و بروید!