احمدی‌نژاد
احمدی‌نژاد خامنه‌ای را شیطان نفهم خواند

محمود احمدی نژاد: هر جا دیدید، کسانی پیدا شدند که خودشان را تافته جدا بافته از مردم دیدند که می خواستند بر دوش مردم سوار شوند، دانید که آنها یا شیطان هستند یا تحت تاثیر شیطان هستند، ممکن است به جاهایی تکیه بزنند که بگویند، ما نماینده خدا هستیم!

احمدی‌نژاد خامنه‌ای را شیطان نفهم خواند

احمدی‌نژاد خامنه‌ای را شیطان نفهم خواند؛ محمود احمدی نژاد در در یک سخنرانی گفت: هر جا دیدید، کسانی پیدا شدند که خودشان را تافته جدا بافته از مردم دیدند که می خواستند بر دوش مردم سوار شوند و مردم را تقویت کنند و مردم را به حساب نیاوردند وبه لگدمال شدن حقوق مردم رضایت دادند، دانید که آنها یا شیطان هستند یا تحت تاثیر شیطان هستند، ممکن است نام‌های بسیار قشنگی هم برای خودشان انتخاب کنند! ممکن است به جاهایی تکیه بزنند که بگویند، ما نماینده خدا هستیم!

احمدی نژاد در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: ما ۸۵ میلیون ایرانی داریم، چطور چند نفر مردم فکر می کنند بیش از۸۵ میلیون نفر را می فهمند، در جای دیگری گفتم که هر کس به ذهنش خطور کند که از همه مردم بیشتر می‌فهمد، مطمئن باشید، او نفهم‌ترین آدم روی زمین است!

احمدی‌نژاد: به زودی بساط طاغوت ریشه‌کن خواهد شد

وی افزود: می خواهم الحمدلله بشارت بدهم که با این بیداری که در ملت ها وجود دارد، به زودی بساط طاغوتی و طاغوت‌گری ریشه‌کن خواهد شد. به زودی خواهید دید که اوضاع تغییر می کند!