احمدی‌نژاد
احمدی‌نژاد به خامنه ای: دارد سیل می‌آید! نمی‌بینید، یک اکثریتی در انتخابات شرکت نکردند؟

 احمدی‌نژاد به خامنه ای: دارد سیل می‌آید! نمی‌بینید، یک اکثریتی در انتخابات شرکت نکردند؟، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق به خامنه ای هشدار داد:  دارد سیل می‌آید! نمی‌بینید، یک اکثریتی در انتخابات شرکت نکردند؟

 احمدی‌نژاد به خامنه ای: دارد سیل می‌آید! نمی‌بینید، یک اکثریتی در انتخابات شرکت نکردند؟

محمود احمدی نژاد به خامنه ای هشدار داد:  دارد سیل می‌آید! نمی‌بینید، یک اکثریتی در انتخابات شرکت نکردند؟

وی در نامه های كه در تاریخ روز ۸تیرماه منتشر شد ، گفت: “آبرای خودشان حکومت و اختیار تعریف کرده‌اند و می‌گویند ما از آسمان هستیم! همه مستبدان در طول تاریخ همین حرف را زده اند.

الان به اینجا رسیدیم که حکومت اصل شده است، همه چیز فدای حکومت!

الان به اینجا رسیدیم که حکومت اصل شده است، همه چیز فدای حکومت! ما چنین چیزی نداریم ، این بزرگترین انحراف است. مردم همه کنار بروند! این بزرگترین انحراف است. یعنی اگر به روزی بیاییم که به مردم اهمیت داده نشود یا عده ای به خود این حق را بدهند که بگویند ما می نشینیم و می چرخیم و مهندس می كنيم ، این بزرگترین انحراف در انقلاب است.

الان عده ای در کشور هستند که می گویند اصل دولت است پس مردم چطور ؟!

امروز مردم از اوضاع ناراضی هستند، چگونه باید بیان کنند؟

مردم امروز از اوضاع ناراضی هستند ، چگونه آن را بیان می کنند؟ اجازه تجمع که داده نمی‌شود، هرکسی از وزارت کشور بخواهد که آقای وزیر کشور ، ما به قیمت گوشت اعتراض داریم ، ما به عملکرد فلان وزیر اعتراض داریم ، بیایید بی سر و صدا جمع شویم ، آنها اجازه این کار را نمی دهند.