احمدی‌نژاد
احمدی‌نژاد: آیا اخراج اساتید و معلمان مشکل ماندگاری جمهوری اسلامی را حل می‌کند؟

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی از گسترش موج اخراج اساتید و دانشگاه و معلمان انتقاد کرد.

احمدی‌نژاد: آیا اخراج اساتید و معلمان مشکل ماندگاری جمهوری اسلامی را حل می‌کند؟

محمود احمدی نژاد، از گسترش موج اخراج اساتید و دانشگاه و معلمان انتقاد کرد.

محمود احمدی نژاد در دیدار با جمعی از فرهنگیان ضمن انتقاد از اخراج برخی اساتید و معلمان دانشگاه ها گفت: شنیده اید که اساتید دانشگاه ببا تجربه چند ده ساله را اخراج می‌کنند! آقای فاضلی، آقای امیدی را اخراج می‌کنید؟ اگر همه اساتید دانشگاه و همه معلمان اخراج شوند،کار شما درست می‌شود؟ مشکل شما حل می‌شود؟ ماندگار می‌شوید؟

یک باند فاسد امنیتی در کشور پیدا شده است که تحت تاثیر نفوذ بیگانگان، همه را تهدید تلقی می‌کند!

احمدی نژاد گفت: قبل از پیروزی انقلاب، زمانی که خمینی در پاریس بود، گفت; در جمهوری ا‌سلامی که ما می‌خواهیم تاسیس کنیم، حتی کمونیست‌ها هم آزادند که نظرات خود را بیان کنند. ما در دانشگاه به آنها کرسی می‌دهیم که کار تا حرف‌های خود را بزنند، و حالا این اساتید با تجربه حتی کمونیست هم نبودند و اخراج شدند!

وی تاکید کرد: یک باند فاسد امنیتی در کشور پیدا شده است که تحت تاثیر نفوذ بیگانگان، همه را تهدید تلقی می‌کند! معلم تهدید است، دانشجو آموز تهدیداست، بلوچ تهدیداست، کرد تهدیداست، آذری تهدید است، فارس تهدیداست، عرب تهدیداست، ملت یک تهدید است! این دست ها را باید قطع کرد کنید و به ملت برگردید.