یکشنبه, سپتامبر 19, 2021

اجتماعی

خانه اجتماعی صفحه 3

حسن چنارانی، معلمی در نیشابور،خودکشی کرد

کانال صنفی معلمان ضمن هشدار درباره پیامدهای اوضاع اقتصادی گزارش داد که حسن چنارانی، معلم در منطقه سرولایت شهرستان نیشاپور با قرص برنج خودکشی...