چهارشنبه, سپتامبر 28, 2022

اجتماعی

خانه اجتماعی

هیچ آیتمی

از خودروی گشت ارشاد تا گورستان؛ مهسا امینی کیست؟!

مهسا امینی دختری که چهارشنبه گذشته توسط گشت ارشاد دستگیر شد و در همان روز بازداشت و به دنبال آن اعلام شد وی همان...