ابوالفضل قدیانی: خامنه‌ای با اعدام‌ها در باتلاق فنا فرو می‌رود
ابوالفضل قدیانی: خامنه‌ای با اعدام‌ها در باتلاق فنا فرو می‌رود

ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی مقیم ایران، اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را «قتل حکومتی» و علی خامنه‌ای را «جبار خودکامه‌ قدرت پرست و خونریز» و «دشمن مردم ایران» توصیف کرد که همچنان ادامه دارد. دستور کشتن معترضان را صادر کند، اما هر روز بیشتر در باتلاق فنا فرو می‌رود.

ابوالفضل قدیانی: خامنه‌ای با اعدام‌ها در باتلاق فنا فرو می‌رود

این فعال سیاسی با بیان اینکه «روز شنبه هفدهم دی ماه خبر اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی توسط حکومت منتشر شد»، افزود: ععلی خامنه‌ای جبار خودکامه‌ی قدرت پرست و خونریز ایران کماکان فرمان قتل صادر می‌کند تا ترس از دست دادن قدرت که کابوس همیشگی اوست غلبه کند و مردم انقلابی معترض را به وحشت بیاندازد.

ابوالفضل قدیانی تأکید کرد که علی خامنه‌ای «همیشه نتیجه معکوس می‌گیرد و ترس بیشتر بر او غالب می‌شود و هر روز بیشتر در باتلاق نابودی فرو می‌رود و کشور را به سمت ویرانی گسترده‌تر می‌برد».

از جمله ویژگی‌های این جبار ظالم، دشمنی با مردمِ ایران، ترس، قدرت پرستی، کینه‌توزی و انتقام جویی است

این فعال سیاسی همچنین «دشمنی با مردم ایران» و «کینه‌توزی» را یکی از ویژگی‌های خامنه‌ای خواند و افزود: از ویژگی‌های این جبار ظالم، دشمنی با مردم ایران، ترس، قدرت‌پرستی، کینه‌توزی و انتقام جویی است.” در همین مقام است که انتقام او باعث می شود که بازداشت شدگان بی پناه توسط پرونده های ارشدش در دادگاه های عادی به اعدام محکوم شوند و آنها را به ناحق در زندان بکشد.

ابوالفضل قدیانی تاکید کرد: البته چندان دور نخواهد بود که مستبد خودپرستِ ایران پاسخگوی جنایات ضد انسانی خود باشد.