آیا هدف از صدور حکم اعدام عليرضا اکبری برکناری علی شمخانی از شورای عالی امنیت ملی است؟
آیا هدف از صدور حکم اعدام عليرضا اکبری برکناری علی شمخانی از شورای عالی امنیت ملی است؟

آیا هدف از صدور حکم اعدام عليرضا اکبری برکناری علی شمخانی از شورای عالی امنیت ملی است؟؛ پرونده حکم اعدام علی رضا اکبری به عنوان «جاسوس» پس از اختلافات درون سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی ایران برای کنار زدن علی شمخانی از ارکان قدرت است.

آیا هدف از صدور حکم اعدام عليرضا اکبری برکناری علی شمخانی از شورای عالی امنیت ملی است؟

به گزارش ایران اینترنشنال، پرونده حکم اعدام علی رضا اکبری به عنوان «جاسوس» پس از اختلافات درون سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی ایران برای کنار زدن علی شمخانی از ارکان قدرت است.

بر اساس این اسناد، اکبری که در سال های گذشته یکی از مشاوران و همکاران شمخانی در وزارت دفاع و شورای عالی امنیت ملی بوده، هدف پرونده‌سازی نهادهای امنیتی برای شمخانی و تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی در دولت اول حسن روحانی قرار گرفته است.

اکبری از مسئولان سپاه، مسئول دفتر ستاد اجرای قطعنامه ۵۹۸ بود که زیر نظر شورای عالی دفاع سپاه فعالیت می کرد و دفترش در هتل استقلال بود.

بر اساس گزارش ایران اینترنشنال، اکبری با درجه سرهنگی در سپاه ایران خدمت می کرد و قرار بود سرتیپ شود، اما اختلافات داخلی در سپاه مانع از این امر شد و در نهایت از ادامه همکاری با سپاه منصرف شد.

آزادی فوری علیرضا اکبری

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه، خواستار توقف حکم اعدام و آزادی فوری علیرضا اکبری شد و گفت: «این اقدامی با انگیزه سیاسی توسط یک رژیم وحشی است که زندگی انسان ها را به کلی نادیده می گیرد».

معاون وزیر امور خارجه انگلیس در امور جنوب آسیا نیز از گفتگوی مستقیم خود با سفیر ایران در مورد پرونده علیرضا اکبری خبر داد و گفت: اقدامات این رژیم قابل توجیه نیست، علیرضا اکبری تبعه بریتانیا است و ایران باید از اعدام او را متوقف کرده و او را فورا آزاد کند.”