مانیکور
آیا انجام مانیکور در دوران بارداری امنی است؟

هنوز دستورالعمل دقیق و مشخصی برای انجام مانیکور در دوران بارداری وجود ندارد و اکثر متخصصان این کار را در این دوران منع نکرده اند.

اما مطمئناً می دانید که در این دوران باید از قرار گرفتن در معرض برخی مواد شیمیایی خودداری کرد، زیرا هر ماده شیمیایی، حتی به مقدار کم، ممکن است وارد بدن و سپس جریان خون شود و به جنین آسیب برساند.

برخی از این مواد شیمیایی در مانیکور ناخن نیز وجود دارند و برای بارداری آنها ایمن نیست و بهتر است هنگام استفاده از آنها ماسک بزنید.

آیا انجام مانیکور در دوران بارداری امنی است؟

بسیاری از مراکز درمانی انجام این کارها را در دوران بارداری اشتباه و خطرناک نمی دانند. آنها معتقدند قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی خطرناک در اثر مانیکور بسیار کم و محدود است و حتی اگر این مواد شیمیایی مضر جذب پوست شود، مقدار بسیار کمی به جنین می رسد؛ آنها همچنین معتقدند که هیچ ماده شیمیایی بسیار مضری در مواد لاک ناخن وجود ندارد.

خطرات احتمالی مانیکور در بارداری

درست است که بسیاری از پزشکان این عمل را در دوران بارداری منع نکرده اند، اما خطرات احتمالی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شوند.

قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی ناشی از مانیکور گاهی مضر است. طبق مطالعات ۲۰۲۱، این می تواند برای شما مشکلاتی ایجاد کند.

افرادی که در زمینه ناخن کار می کنند و خودشان مانیکور می کنند بیشتر در معرض خطر هستند زیرا مدت زیادی در معرض مواد شیمیایی قرار می گیرند که مضرات بیشتری خواهد داشت و باید در دوران بارداری از این مواد دوری کنند.