خشونت علیه زنان
آمارهای نگران کننده از خشونت علیه زنان در ایران

آمارهای نگران کننده از خشونت علیه زنان در ایران؛ خشونت خانگی از جمله همسرآزاری و کودک آزاری در سال ۱۴۰۰ به حدود ۷۵ هزار رسيد

آمارهای نگران کننده از خشونت علیه زنان در ایران

یکی از مسئولان سازمان پزشکی قانونی روز چهارشنبه ۲۵ خرداد از افزایش آمار ثبت شده نزاع ها در ایران و افزایش موارد ثبت شده خشونت خانگی از جمله همسرآزاری و کودک آزاری در سال ۱۴۰۰ به حدود ۷۵ هزار نفر خبر داد.

فرزانه مهدی زاده، مدیرکل دفتر معاینات بالینی پزشکی قانونی، مجموع نزاع های ثبت شده در پزشکی قانونی را حدود ۶۰۰ هزار مورد ارزیابی کرد و تاکید کرد که تعداد اختلافات در طول یک سال «بسیار زیاد» است.
بر اساس این گزارش، از ۶۰۰ هزار مورد اختلاف در سال ۱۴۰۰ که نسبت به ۱۳۹۹ مورد افزایش داشته است، حدود ۴۰۰ هزار مورد مربوط به مردان و حدود یک سوم اختلافات ارجاعی مربوط به زنان بوده است.

همسر آزاری و کودک آزاری

این مقام پزشکی قانونی همچنین از بررسی به حدود ۷۵ هزار مورد انواع خشونت پرونده خشونت خانگی در سال ۱۴۰۰ خبر داد

گفت: این میزان معادل ۳۷ درصد از کل معاینات پزشکی قانونی است.

همسر آزاری و کودک آزاری مواردی هستند که زیر عنوان خشونت خانگی طبقه بندی می شود.
روزبه کردونی، رئیس موسسه دولتی تحقیقات تامین اجتماعی ایران، سال گذشته گفت که خشونت خانگی در کلان شهری در سال های اخیر ۷۷ درصد افزایش یافته است.