آصف بیات: خیزش مردمی وارد مرحله انقلابی شده است
آصف بیات: خیزش مردمی وارد مرحله انقلابی شده است

آصف بیات، جامعه‌شناس، اعتراضات کنونی در ایران را «خیزشی» برای «بازپس‌گیری زندگی» می‌دانست و می‌گوید: «مردم خواهان بازپس‌گیری جوانی‌های برباد رفته، زندگی‌های ناکرده، شادی‌های سرکوب‌شده و آرزومندی یک زندگی عادی و آبرومندانه هستند».

آصف بیات: اعتراضات کنونی در ایران را «خیزشی» برای «بازپس‌گیری زندگی» است

آصف بیات، اعتراضات کنونی در ایران را «خیزشی» برای «بازپس‌گیری زندگی» می‌دانست

این استاد دانشگاه ایلینوی در مصاحبه ای که در ۱۸ مهر در روزنامه اعتماد منتشر شد، دولت ایران را به “نقض زندگی عادی و انسانی” شهروندان ایرانی متهم کرد و گفت: “به نظر من این خیزش زندگی را طلب می‌کند. معترضان احساس می کنند که تحقق یک زندگی عادی و انسانی به‌وسیله حاکمیت نقض شده که هیچ درکی از این آمال و آرزو‌ها و درد‌های مردمش ندارد.

این جامعه شناس به نقش محوری زنان در اعتراضات کنونی اشاره کرد و به این نتیجه رسید: «به لحاظ ذهنی یک تغییر پارادایم به وجود آمده، چیزی که در جنبش‌های انقلابی شاید کم‌نظیر است و آن مطرح شدن زن و کرامت او و اصولا کرامت انسانی است» که در کانون اعتراضات قرار گرفته.

اعتراضات کنونی در ایران پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد.

آصف بیات: خیزش مردمی وارد مرحله انقلابی شده است

آصف بیات نیز در این گفت‌وگو وضعیت کنونی ایران را «یک شرایط انقلابی است» ارزیابی می‌کند و در توضیح آن می‌گوید: «در این قیام، احیای زندگی آرزوی همگان شده است وپس به لحاظ ذهنی یک درد مشترک و خواست مشترکی به وجود آمده و گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی را در احساس و ابراز آن شریک نموده و آنان را به عمل جمعی رهنمون شده.

وی افزود: با ظهور «مردم» به عنوان یک سوژه، به عنوانابر‌جمعی که در آن مرزها و تفاوت‌های طبقاتی، جنسیتی، قومی و مذهبی موقتاً به نفع منافع عمومی کم رنگ می شود، به نظر می رسد خیزش وارد نوعی اپیزود انقلابی شده است.»