آزار جنسی نوجوانان فوتبالیست توسط یک مربی!
آزار جنسی نوجوانان فوتبالیست توسط یک مربی!

 آزار جنسی نوجوانان فوتبالیست توسط یک مربی؛ روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرد نوشت: جلسه دادرسی یک مربی فوتبال در دادگاه کیفری استان تهران به اتهام آزار و اذیت جنسی ۹ پسر نوجوان برگزار خواهد شد.

آزار جنسی نوجوانان فوتبالیست توسط یک مربی!

این مربی نوجوانان را به دلایل مختلفی به خانه‌اش می‌کشانده و آزار می‌داده است. این مربی مرد ۴۰ ساله، از این لحظه‌ها فیلم هم گرفته است.

در گزارش اعتماد آمده است اولین شکایت از این مرد که مدتی در استان‌های شمالی ایران پنهان بوده مربوط به یک‌ سال قبل است. جایی که پدر یکی از بازیکنان پعد از تغییر رفتار فرزندش در نهایت متوجه شده در مدرسه فوتبال به او تعرض شده است.

به گزارش روزنامه اعتماد، با شکایت این مرد تحقیقات ماموران آغاز شده و وقتی برای بازداشت مربی فوتبال اقدام کرده‌اند، متوجه شده‌اند او فرار کرده است، اما پلیس درک کرد که این مرد قربانیان دیگری هم دارد. هشت پدر دیگر شکایت‌های مشابهی از همان مدرسه فوتبال مطرح کردند و خواستار رسیدگی شدند.

مدتی بعد، ماموران رد “مرد کودک‌آزار” را در یکی از شهرهای شمالی کشور زده‌اند و او را در مخفیگاهش بازداشت کردند. پسران نوجوان بیچاره همگی مربی فوتبال را شناسایی کردند و گفتند او آنها را وادار می‌کرد کارهای غیراخلاقی بکنند و فیلم تهیه می‌کرد.