آزار جنسی
آزار جنسی دانش‌آموزان از سوی معلم

معلم روستای گادول در شهرستان اهر به دانش آموزان خود را مورد آزار جنسی قرار داده است.

آزار جنسی دانش‌آموزان از سوی معلم

آزار جنسی دانش‌آموزان از سوی معلم؛ معلم روستای گادول در شهرستان اهر به دانش آموزان خود را مورد آزار جنسی قرار داده است.

روز اول مهرماه، پنج دانش آموز در مدرسه ای در روستای گادول ، شامل یک دختر و ٤ پسر ، به خانواده های خود گزارش دادند که توسط شخصی به نام “ج.الف” مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.

رد آزارگر اقدام به “برهنه” كودكان کرد

به گفته این کودکان ، فرد آزارگر اقدام به “برهنه” آن‌ها نیز کرد.

پس از شنیدن این سخنان از دانش آموزان، والدین آنها به معلم مراجعه کردند و خواستار توضیح بیشتر شدند. این شخص ادعا می کند که آنها فقط “قصد نوازش” داشته است.

والدین این کودکان ضمن رد ادعای این فرد، علیه وی شکایتی به ثبت می‌رسانند و در این مورد پرونده‌ای تشکیل می‌شود.

یکی از والدین دانش آموزان مورد آزار و اذیت گفت: “ج.الف چهارشنبه با من تماس گرفت و گفت که سال تحصیلی جدید آغاز شده است و من باید فرزندم را به مدرسه بفرستم.” اما پسر یازده ساله ام از رفتن به مدرسه خودداری کرد.

پسرم گفت از رفتن به مدرسه می ترسد. سرانجام ، با اصرار مادرش ، او گفت که دلیل مخالفت او با رفتن به مدرسه این است که معلم مدرسه بارها به همراه دانش آموزان دیگر به او تجاوز کرده است.

با شنیدن این حرف ، دنیا بر سر من فرو ریخت. طی دو سالی که ج.الف معلم روستای ما ، او چیزی جز خوب و کمک روستاییان ندید. اما او با سوء استفاده از اعتماد ما زندگی فرزندان ما را خراب کرد.