آرای باطله

منابعی در ستاد انتخابات ایران، که جمعه گذشته برگزار شد، تأیید کردند که آرای باطله رتبه اول را در برخی از شهرهای کشور کسب کرده و از ابراهیم رئیسی پیشی گرفته اند.

با انتشار پی در پی گزارش های رسمی ایران در مورد میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در استان های کشور، آمارها حاکی از آن است که آرای نامعتبر در اکثر شهرهای ایران به مقام اول یا دوم رسیده است.

گزارش ها همچنین میزان مشارکت بسیار پایین در برخی از شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران و شیراز را نشان داد.

در تهران، رئیس ستاد انتخابات پایتخت اعلام کرد که مشارکت مردم در انتخابات ۲۶ درصد است و افزود که ۷۴ درصد رای دهندگان در آرا شرکت نکردند.

همچنین رئیس کمیته انتخابات در شهر شیراز همچنین اعلام کرد که درصد مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری در این شهر حدود ۳۲ درصد یا کمتر از یک سوم رای دهندگان است.

به نوبه خود، رئیس ستاد انتخابات در استان بوشهر اظهار داشت که بیش از ۱۴ درصد از شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری رای خود را در نظرسنجی ها باطل می کنند. وی توضیح داد که آرای باطله رتبه دوم بود.

این در حالی که ستاد انتخابات در استان کرج اظهار داشت که آرای نامعتبر در رتبه نخست قرار گرفت و یکی از نامزدها در جایگاه دوم قرار گرفت.