آتش زدن تصاویر خمینی و خامنه‌ای در ورزشگاه سردار جنگل رشت
آتش زدن تصاویر خمینی و خامنه‌ای در ورزشگاه سردار جنگل رشت

آتش زدن تصاویر خمینی و خامنه‌ای در ورزشگاه سردار جنگل رشت؛  تابلوی ورزشگاه سردار جنگل، استادیوم، خانگی سپیدرود رشت که سال‌ها با تصویر خمینی و خامنه‌ای دیده می‌شود، سوزانده شده است.

آتش زدن تصاویر خمینی و خامنه‌ای در ورزشگاه سردار جنگل رشت

تابلوی بزرگ ورزشگاه سردار جنگل رشت که تصویر علی خامنه‌ای و روح الله خمینی رهبران فعلی و پیشین جمهوری اسلامی روی آن آویخته شده بود، در آتش سوخت.

تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود نشان می‌دهد تابلوی ورزشگاه سردار جنگل، استادیوم، خانگی سپیدرود رشت که سال‌ها با تصویر خمینی و خامنه‌ای دیده می‌شود، سوزانده شده است.

یک منبع آگاه گفت: در اوج اعتراضات و به قصد دهن‌کجی به تجمع کنندگان، تصاویر اسکوربورد ورزشگاه سردار جنگل را که نزدیک به ۲۰ سال است تغییر نکرده بود، تغییر داده و تصاویر دیگری از دو رهبر جمهوری اسلامی نصب کردند، اما شب ۲۹ آبان، پیش از بازی با اترک بجنورد، هواداران سپیدرود رشت این تابلو را آتش زدند.

این عکس‌های اسکوربورد در ۱۴ آبان تغییر یافتند و هوادارانسپیدرود آنها را در عرض دو هفته نابود کردند.

آخرین تصاویر نشان می دهد که هنوز تصویری در این تابلو وجود ندارد. گفته می شد سرایدار ورزشگاه خانگی سپیدرود رشت مدتی در اداره اطلاعات گیلان مورد بازجویی قرار گرفت.

آتش‌زدن تصویرعلی خامنه‌ای در یزد

شامگاه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ خورشیدی و در ادامه اعتراض سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی.